Cert

 

Säkerhetsföretaget Rixalarm AB, är av Polisen auktoriserad larminstallatör
Företaget är Certifierade av SBSC (Svensk Brand och säkerhetscertifiering) för anläggarfirma Inbrottslarm i larmklass 2